ISE
 
 
Küsimustega palun pöörduda:
ise[at]elnet.ee 
VIIMASED UUENDUSED ANDMEBAASIS ISE
 
Jaanuar 2018

Andmebaasist ISE on nüüd võimalik leida erinevatest aastatest pärit õigusakte, mis on ilmunud kogumikes, ajakirjades ja ajalehtedes. Suurem osa õigusakte pärineb aastatest 1988-1990. Artikli kirjes on andmeid õigusakti vastuvõtja, vastuvõtmise, avaldamise jm. kohta. Võimalusel on lisatud täisteksti link ja andmed kehtivuse kohta.

Kuidas otsida?
Otsida saab sõna, akti vastuvõtja, kuupäeva jm. järgi. Õigusakte on kõige hõlpsam leida valides otsingu täpsustamisel või liitotsingul artikli tüübiks dokument.

 
Juuli 2017

Alates 1. juulist 2017 ei täiendata teemabaase Haridus ja Tallinna Ülikool.

 
Jaanuar 2017

Eesti artiklite andmebaasi ISE täiendatakse alates 1.01.2017 valikuliselt. Uute artiklite otsinguks ajalehtedest ja ajakirjadest kasutage palun ka DIGAR Eesti artiklite andmebaasi aadressil http://dea.digar.ee. Kogumiku artiklid on leitavad e-kataloogist ESTER.

ISE keskkonnas jätkatakse ELNET Konsortsiumi raamatukogude poolt järgmiste teemabaaside koostamist: Eesti sõjanduse bibliograafia, Eesti õigusbibliograafia, Reprod, Siseturvalisuse andmebaas, Tartu kodulugu, Tartu Linnaraamatukogu, Tartu personaalia, Tallinna Ülikool, Vabariigi Presidendi bibliograafia, Väliseesti bibliograafiline andmebaas (VEART).

Rohkem infot ISE tutvustuses ELNETI veebilehel ning andmebaasi kohta koostatud ülevaates.

 
August 2016

ISE teemabaaside nimekirja lisandus Siseturvalisuse bibliograafia andmebaas, mida koostab Sisekaitseakadeemia raamatukogu. Andmebaas hõlmab siseturvalisusega - politsei, pääste, piirivalve, maksundus jne - seotud ajalehtede, ajakirjade ja kogumike artikleid alates 1992. aastast. Andmebaas uueneb igapäevaselt.

Lisainfo ja tagasiside: raamatukogu@sisekaitse.ee

 
Aprill 2014

ISE kasutusjuhendisse lisandus juhis, kuidas ja mis formaadis teha artiklikirjetest valiknimekiri ning kuidas saata seda e-mailile või salvestada. Juhis asub siin: Kirjete eksport.
 
Jaanuar 2014

Alates 1. jaanuarist 2014 ei bibliografeerita andmebaasi ISE ajaleheartikleid kunstide, humanitaaria, majanduse ja poliitika teemadel. Suuremaid päeva- ja nädalalehti bibliografeeritakse edasi hariduse, sõjanduse ja kaitsepoliitika teemadel. Samuti bibliografeeritakse ajaleheartikleid edasi ISEst eraldiseisvatesse teemabaasidesse Eesti sõjanduse bibliograafia, Parlamentarism, Tartu kodulugu, Tartu personaalia, Tallinna Ülikool, Vabariigi Presidendi Bibliograafia.

Alates 1. jaanuarist 2014 ilmunud ajalehti lehitseda ja Eesti ajalehtedest artikleid otsida saab Digar Eesti ajalehtede portaalis http://dea.digar.ee.
 
Detsember 2013

Eesti Artiklite andmebaasi ISE lisandusid TLÜ Akadeemilise Raamatukogu bibliograafiaosakonnas aastatel 1995-2007 koostatud andmebaasid:

Akadeemikud Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikute tööde ning akadeemikute ja Eesti TA kohta avaldatud publikatsioonide bibliograafia aastaist 1990-2003. Mõnevõrra leidub kirjeid ka varasemast perioodist

Geoloogia Eestit käsitleva geoloogiaalase kirjanduse kirjed aastaist 1981-2000

Raamatukogu publikatsioonid TLÜ Akadeemilise Raamatukogu väljaanded; raamatukogu töötajate publikatsioonid. Kirjutised ja sõnumid raamatukogu kohta aastaist 1990-2007. Mõnevõrra leidub kirjeid ka varasemast perioodist

Soome-ugri kirjed soome-ugri etnograafia ja rahvaluule alasest kirjandusest aastaist 1996-2006. Pisut leidub kirjeid ka varasemast perioodist

Ungari aastatel 1950-2000 Eestis ilmunud Ungarit ja ungarlasi puudutava kirjasõna kirjed

Lisainfo ja tagasiside:
aurika.kruus@tlulib.ee
 
November 2012

Eesti Artiklite andmebaasi ISE lisandus institutsionaalse baasina Tartu Linnaraamatukogu, mis sisaldab kirjeid Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu kohta alates 1913. aastast tänapäevani. Kirjeid on kokku ca 1850.
Lisainfo ja tagasiside:
Halliki.Jurma@luts.ee
 
Aprill 2012

Alates 2012. a. aprillikuust on võimalik otsingut teostada uuest teemabaasist VEART, mis sisaldab väliseesti perioodikas ilmunud väliseestlaste elu, tööd ja rahvuslikku tegevust kajastavate artiklite kirjeid. Andmebaasi koostavad Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu väliseesti kirjanduse keskus ja Tartu Linnaraamatukogu.
Lisainfo ja tagasiside:
Aita.Kraut@tlulib.ee
 
September 2011

Andmebaasis on nüüd kasutatav uus teemabaas Tallinna Ülikool, mis sisaldab ülikooli töötajate publikatsioonide ning ülikooli ja tema töötajate kohta ilmunud publikatsioonide kirjeid. Andmebaasi koostab Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu.
Lisainfo ja tagasiside:
maire.sauerstein@tlulib.ee
 
November 2010

Andmebaas sisaldab nüüd ka humanitaar- ja sotsiaalteadustealaseid ajakirjartikleid aastatest 1993-2009 (ca 800 000 kirjet)
 
August 2010

Andmebaas sisaldab nüüd ka humanitaar- ja sotsiaalteadustealaseid ajaleheartikleid aastatest 1993-2009 (ca 800 000 kirjet)
 
Juuli 2010

Andmebaasis on kasutatav uus teemabaas Reprod - eesti kunstnike, arhitektide ja fotograafide tööde reproduktsioonid ajakirjadest ja raamatutest (andmed alates 2009). Baasi koostatakse Eesti Rahvusraamatukogus.
Otseaadress: http://www.nlib.ee/reprod

Lisainfo ja tagasiside:
reprod@nlib.ee
 
Märts 2010

Andmebaasis on nüüd kasutatavad Tartu Linnaraamatukogu teemabaasid.

Tartu kodulugu - Tartu linna ajalugu, tänapäeva ja siin toimuvaid sündmusi kajastavate artiklite andmebaas, mis sisaldab kirjeid ajakirjandusest ja kogumikest alates 1950. aastatest.

Tartu personaalia - artiklite andmebaas, mis sisaldab kirjeid Tartuga seotud inimeste ja nende tegemiste kohta. Andmebaasi koostatakse Eestis ilmuva perioodika ja kogumike põhjal. Artiklite kirjeid on andmebaasis 1960-ndatest aastatest ja seda täiendatakse pidevalt.

Teemabaasides on artiklid alates 2009. aastast. Varasemad artiklid leiab Tartu Linnaraamatukogu kodulehelt.
 
Mai 2009

Andmebaasis on nüüd kasutatav

... teemabaaside valik esilehel.
Kirjed jagunevad kümnesse teemabaasi, otsingut on võimalik teha kogu andmebaasist ISE või ühest valitud teemabaasist. Kui soovid valida mitu teemabaasi, kasuta liitotsingut.
Kõik täistekstartiklid leiad kasutades teemabaasi ISE täistekstid.

... lihtotsingu piirangud.
Otsitulemusi saab piirata ilmumisaasta, keele, väljaande tüübi, artikli tüübi, teemabaasi ning sõna otsingus saab kasutada autori nime, artikli ja väljaande pealkirja. Teemaotsinguks saab kasutada isikunime kelle kohta infot otsitakse (personaalia) ja märksõnu.

... liitotsingu piirangud.
Otsingut saab piirata saab keele, väljaande tüübi, artikli tüübi, või teemabaasi järgi. Mitme valiku tegemiseks hoia all
Ctrl-klahvi
 
5. jaanuar 2009

ISE

Alates 2. jaanuarist 2009 on võimalik kasutada uut Eesti artiklite andmebaasi "Index Scriptorum Estoniae ISE".

Andmebaasi koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal. Välismaistest väljaannetest on avatud Eestit käsitlevad ja eesti autorite poolt avaldatud artiklid. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele.

Andmebaasi täiendavad jaanuarist 2009 igapäevaselt 12 Eesti raamatukogu, selle haldamise ja arendamisega seotud küsimustega tegeleb ELNET Konsortsiumi analüütika töörühm.

Varasematest artiklite andmebaasidest on praeguseks hetkeks andmebaasi ISE üle kantud suurem osa seni e-kataloogis ESTER leidunud artiklikirjetest. Andmete ülekandmine jätkub 2009. aasta jooksul - esmalt lõpetatakse andmete ülekandmine e-kataloogist ESTER ning seejärel alustatakse raamatukogude artiklibaaside ülekandmisega (näiteks Rahvusraamatukogu humanitaar- ja sotsiaalteaduste artiklite andmebaasist ISE ise.nlib.ee, Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu bibliograafilistest andmebaasidest www.tlulib.ee/biblioserver jne).

Infot artiklite andmebaasi ISE täienduste kohta avaldatakse andmebaasi esilehel rubriigis "Viimased uuendused". Täiendavate artiklibaaside kohta leiab info rubriigis "Teised artiklibaasid".

Vaata ka: http://www.elnet.ee/index.php/eesti-artiklite-andmebaas-ise/tutvustus
Tagasiside: ise@elnet.ee
 
Koostajad: EKAR EKMR EMTAR EMÜR ERM KMAR RR TlnKR TLÜAR TrtLR TalTech TÜRTeised artiklibaasid
 
ELNETE-kataloog ESTER